Přihláška

 

Přihlášení probíhá přidáním daného běhu do košíku, vyplněním údajů o dítěti a následném zaplacení dle údajů na faktuře.

Je nutno vyplnit za každé dítě.

V případě zrušení tábora organizátorem z důvodů vyšší moci (nařízení vlády, živelná pohroma atd.), garantujeme vrácení veškerých plateb. V případě odhlášení méně jak 30 dní před začátkem je účtován storno poplatek 50% z ceny. V případě odhlášení méně jak týden před začátkem soustředění je účtován storno poplatek 100% z ceny.

V případě zrušení tábora z důvodu nařízení vlády Vám vrátíme 100% platby.

Knock Knock z.s.
IČ: 04083661
email: info@knock-knock.eu
tel: 728399411 (Pavla Kolmanová) Více zde
Facebook link Instagram link Youtube channel